Adaptogenerna – extra värdefulla mot stress

Adaptogener är en speciell klass av naturliga ämnen som kan kalla ”antistress-vitaminer”. Dessa ämnen stimulerar vårt försvar mot olika former av stress – faktiskt ner på cellnivå

Den återställande funktionen är både tydlig och väldokumenterad. Effekten är generell och bred, eftersom adaptogener verkar på en så grundläggande nivå. De kan även intas i förebyggande syfte, t ex inför fysiskt eller psykiskt krävande uppgifter.

Adaptogenernas unika egenskaper
Kliniska studier har lyckats kartlägga vilka egenskaper adaptogener har på oss. Och det är inget dåligt bidrag de ger till alla som känner att vardagsstressen ibland sänker livskvaliteten:

• Ökar den fysiska och psykiska energin
• Ökar den fysiska och psykiska uthålligheten
• Kompenserar för effekter av sömnbrist
• Skyddar hjärna och nervsystem, vilket bland annat förbättrar minne och varseblivning
• Lindrar vid oro
• Skyddar mot vissa typer av fria radikaler

Rosenrot och rysk rot

Bland adaptogener kan nämnas ashwagandha, rosenrot och rysk rot. Rosenrot är välbekant för många, då just denna adaptogen varit ett uppskattat tillskott för kvinnor under årtionden. Men faktum är att den använts som naturmedel ända sedan forntiden och var mycket uppskattat läkeväxt i det antika Grekland.
Rysk rot, som ibland kallas ”den fysiska adaptogenen”. Den hjälper oss framförallt vid fysisk stress medan ashwaghandha uppskattas för sin avstressande och lusthöjande förmåga.


Forskningen visar varför

De senaste decenniernas forskning har visat både att adaptogener har en klart skyddande verkan och vilka mekanismer som är involverade. Forskarna har studerat effekten på allt från celler och enklare organismer till möss och människor. Och resultaten är entydiga och effekterna så märkbara - de fungerar. Som kuriosa kan nämnas att en del av forskningen kring adaptogener har genomförts under extreme stress-situationer. Man har nämligen studerat den positiva effekten på både astronauter och kosmonauter med mycket gott resultat.


Skyddar och hjälper cellerna

Adaptogenerna är alltså verkligen kroppens ”räddare i nöden” när stressen slår till. De skyddar cellerna mot ämne som kan skada dem, inklusive fria radikaler, de främjar cellernas reparationsprocess, de hjälper till att upprätthålla cellernas försvar och dämpar stressreaktioner.
Kort och gott – adaptogener hjälper människan att bättre klara av och hantera vardagsstressen

© Copyright. All rights reserved.
Integritetspolicy & Cookies